akü
Sürmene, Halanik

1908 yılında meşrutiyetin ilanını kutlayan Surmeneliler ( Arşiv: ÖZHAN ÖZTÜRK )
  

© 2001-2005  Surmene.Net 

       kesintisiz güç kaynağı